logo whisky kluis
BlogReviews

Whisky Kluis wil jouw hartelijk welkom heten op www.whiskykluis.nl (‘website’). De website van Whisky Kluis is bedoeld voor een whisky blog en het entertainen van de bezoekers.

Door deze website te gebruiken stemt je met deze disclaimer in. Whisky Kluis kan de inhoud van de website en deze disclaimer aanpassen zonder dat jij daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Whisky Kluis zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. Whisky Kluis zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van producten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Whisky Kluis is niet aansprakelijk voor de schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die je op basis van deze website of door Whisky Kluis verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen jou en Whisky Kluis tot stand komen. Als je een klacht hebt, dan hoort Whisky Kluis dat graag. Stuur jouw klacht over de inhoud naar contact@whiskykluis.nl.


Je mag deze website gebruiken, maar je kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van Whisky Kluis of die van licentiegevers. Whisky Kluis behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publieke toegankelijke plaatsen kunt u altijd via contact@whiskykluis.nl aanvragen.


Mocht het zo zijn dat Whisky Kluis per abuis jouw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Whisky Kluis weten via contact@whiskykluis.nl. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat Whisky Kluis verplicht is tot enige schadevergoeding.

Deze site bevat affiliate links naar producten. We kunnen een commissie ontvangen voor aankopen die via deze links worden gedaan. Dit heeft echter geen invloed op onze beoordelingen en vergelijkingen. We raden alleen producten aan die we hebben beoordeeld om jouw te helpen de beste keuzes te maken.
COPYRIGHT © 2020 WHISKYKLUIS
REALISATIE RAYONMEDIA
magnifiercrossmenu